Påskekylling

En smule påske til jer alle!
Dansk
Instruktioner
 • Opskriften starter fra toppen af kyllingen.
 • Ved farveskift skal man hækle en halv maske og ikke trække igennem med samme farve, men derimod med den nye farve. Det gør, at farveskiftet bliver pænere. Når du hækler med begge farver er det bedst at trække den farve du ikke hækler med bagpå og ikke hækle den ind imellem den anden farve
Materialer
 • Mayflower Junior Bomundsgarn i forskellige farver (gul, grøn, rød, orange, ect.)
 • Hæklenål: 2.5 mm
 • Synål
 
Opskrift
Hvis ikke andet er angivet, bliver *..* gentaget hele runden ud
 
Krop
 1. Lav en magisk ring med 6 fm (6)
 2. *2 fm i samme* (12)
 3. *1 fm, 2 fm i samme* (18)
 4. 18 fm
 5. *2 fm, 2 fm i samme* (24)
 6. 24 sc
 7. 24 sc
 8. *3 fm, 2 fm i samme* (30)
 9. Hækl 10 runder med 30 fm
 10. Nu skal du hækle med begge farver. Lad os kalde den farve du alterede har hæklet med A og den nye farve B.
 11. *1 fm i A, 4 fm i B* (30)
 12. *2 fm i A, 3 fm i B* (30)
 13. !!!!!!!!! I denne runde bliver der igen øget *3 fm i A, 1 fm i B , 2 fm i samme i B* (36) !!!!!!!!!!!
 14. *4 fm i A, 2 fm i B* (36)
 15. *5 fm i A, 1 fm i B* (36)
 16. Nu er det kun farve B: *4 fm, 2 fm sm* (30)
 17. Hækl 4 runder med 30 fm
 18. *3 fm, 2 fm sm* (24)
 19. *2 fm, 2 fm sm* (18)
 20. *1 fm, 2 fm sm* (12)
 21. *2 fm sm* (6)
Hanekam
 1. 10 lm
 2. 2 fm i samme, 7 fm, 2 fm i samme (9)
 3. Gentag række 2 på den anden side af luftmaskerækken (9/18)
 4. Hækl i spiral: 18 fm
 5. 18 fm
 6. Hæft ender og sy fast til kroppen
Vinger
 1. 2 lm
 2. 3 fm i anden maske fra nålen (3)
 3. 3 fm (3)
 4. 2 fm i samme, 3 fm, 2 fm i samme (5)
 5. Hækl 3 rækker med 5 fm
 6. Hæft ender og sy fast til kroppen
Næb
 1. Magisk ring med 3 fm (3)
 2. 2 runder med 3 fm kun i bagerste lænke (3)
 3. Hæft ender og sy fast til kroppen
 
English
 
Instructions
 • The pattern starts from the top of the chick
 • When you change color the way to do it is to make the stitch, but don’t pull through in the same color – pull through in the new color. When crocheting with two colors – draw the other color on the back of the work – this will make the colorchange more beautiful.
Supplies
 • Mayflower Junior Cotton yarn in different colors (yellow, green, red, orange, ect.)
 • Hook: 2.5 (B)
 • Needle
 
Pattern
If nothing else is written then *…* is repeated until the end of the round
 
Body
 1. Make a magic ring with 6 sc (6)
 2. Inc in each of the stitches (12)
 3. *1 sc, inc* (18)
 4. 18 sc
 5. *2 sc, inc* (24)
 6. 24 sc
 7. 24 sc
 8. *3 sc, inc* (30)
 9. Make 10 rounds with 30 sc
 10. Now you need to crochet with both colors. Lets call the first color A and the second color B
 11. *1 sc A, 4 sc B* (30)
 12. *2 sc A, 3 sc B* (30)
 13. !!!!!!!!! In this round we inc *3 sc A, 1 sc B , inc B* (36) !!!!!!!!!!!
 14. *4 sc A, 2 sc B* (36)
 15. *5 sc A, 1 sc B* (36)
 16. Now only in color B: *4 sc, dec* (30)
 17. Make 4 rounds with 30 sc
 18. *3 sc, dec* (24)
 19. *2 sc, dec* (18)
 20. *1 sc, dec* (12)
 21. 6 * dec (6)
Cockscomb
 1. Ch 10 (10)
 2. Inc, 7 sc, inc (9)
 3. Repeat row 2 on the other side of the ch row (9/18)
 4. Crochet in spiral: 18 sc (18)
 5. 18 sc (18)
 6. Fasten off and attach to the body
Wings
 1. Ch 2
 2. 3 Sc in second chain from hook (3)
 3. 3 Sc (3)
 4. Inc, 3 sc, inc (5)
 5. Make 3 rows of 5 sc
 6. Fasten off and attach to the body
Beak
 1. Magic ring with 3 Sc (3)
 2. 2 rounds with 3 Sc only in one of the loops in the stitch
 3. Fasten off and attach to the body (3)
 
– Bellis –

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *