Prøv
  • At lave vifterne bredere eller længere (mere plads mellem prikkerne horisontalt eller vertikalt)
  • At lave flere/færre linjer i hver vifte
 
You can try
  • Making the fans wider or longer (more space between the dots horizontally or vertically)
  • Making more/less lines in each fan
 
– Bellis –